Fimoza – čest problem kod muškaraca

Fimoza

Fimoza predstavlja stanje usled kojeg muškarac ima problem sa prevlačenjem kožice na penisu preko glavića ili glansa.

Fimoza ne mora da znači da je skroz onemogućeno prevlačenje kožice, već otežano prevlačenje i nemogućnost oslobađanja pri erekciji, a možda i pri opuštenom stanju.

Ona je uzrokovana suženjem spoljašnjeg otvora i može da se podeli na različite vrste, a to su : fiziološka, primarna i stečena fimoza.

U nastavku teksta ćemo videti detaljnije šta je fimoza i kako se leči.

Uzroci nastavka fimoze

Fimoza se javlja usled različitih uzroka, a najčešći su: nedovoljno elastičan prepicijum, sužen otvor kožice, adhezija ili urođena skrećana resica sa zadnje strane glansa, koja se još naziva frenulum.

Pored ovih uzročnika, može i da se javi usled sklerozirajućeg balantitisa koji se javlja posle ponavljajućih zapaljenja kožice.

Ta zapaljenja kože mogu biti uzrokovana infekcijama, nedostatkom higijene ili neadekvatnom higijenom, ali i usled povreda kožice prilikom seksualnih odnosa ili nekim povredama.

Vrste fimoze

Na početku teksta smo spomenuli da postoji nekoliko različitih vrsta fimoze. Sad ćemo da vidimo šta je karakteristično za svaku od njih.

Fiziološka fimoza

Fiziološka fimoza se pojavljuje kod beba muškog pola i postepeno nestaje tokom rasta deteta. Zbog rasta i razvoja, priraslice između glavića penisa i kožice nestaju.

Elastičnost kožice se povećava vremenom, pa se prevlačenje kožice preko glavića penisa može izvesti kod 50% dečaka već do prve godine života. Dok je do treće godine života ovo izvodljivo i kod 90% dečaka.

Sasvim je normalno da je fimoza prisutna i u trećoj godini života i da ne prođe do tad. U ovom uzrastu nije potrebno da se ona leči, osim ako ne dolazi do otežanog mokrenja ili stvaranja balončića ispod kožice na vrhu penisa.

Ukoliko se jave ti problemi, potrebno je posavetovati se sa urologom i pregledati kožicu glavića.

Primarna fimoza

Primarna fimoza je slučaj kada tokom detinjstva nije bilo nikada moguće prevući kožicu preko glavića, a kasnije u životu ima zastupljenost od 8% u predškolskom uzrastu.

Primarna fimoza može da se javi i u starijem uzrastu, i kod dobi 16-18 godina ona je zastupljena kod 1% muškaraca.

Stečena fimoza

Stečena fimoza se javlja u toku života i može da se pojavi u bilo kom periodu. Njena pojava nema veze sa godinama starosti. Mnogi ne znaju da se fimoza može javiti i u poznim životnim godinama.

Stečena fimoza se javlja usled nekih povreda ili zapaljenskih procesa nastalih usled infekcija ili neadekvatne higijene.

Prateći zdravstveni problemi fimoze

Moguće su pojave različitih zdravstvenih problema ukoliko se fimoza ne tretira. Ti simptomi su sledeći:

  • Bol prilikom seksualnog odnosa
  • Otežani seksualni odnosi
  • Crvenilo i svrab kože
  • Bolovi prilikom mokrenja
  • Nemogućnost mokrenja
  • Smanjena plodnost
  • Neadekvatna ejakulacija
  • Česte infekcije koje mogu imati prekancerne ili kancerozne lezije kao posledice

Operacija

Lečenje fimoze

Kako bi se rešio problem sa fimozom, postoji nekoliko različitih načina. Neki od njih su hiruški, dok za lakše slučajeve fimoze postoje i nehiruške opcije.

Lečenje ovog problema može da traje kratko i da bude efikasno ukoliko se dobro utvrdi stanje, počne rano, pre komplikacija i izabere dobra opcija za lečenje.

Kako bi se uopšte ustanovila fimoza i došlo do uzročnika, utvrđivanja simptoma, a zatim određivanje terapija, prvo je potrebno da zakažete pregled.

Nakon pregleda, doktor, a i vi ćete znati u kom stepenu je fimoza izražena, u kakvom stanju se nalazi kožica i glavić penisa. Kada je doktor upoznat sa tim podacima, može da pristupi određivanju tretmana i lečenju fimoze.

Ukoliko je u pitanju fiziološka fimoza, uglavnom se ne vrše nikakve operacije pre punoletstva, jer se smatra da kožica postaje elastična prilikom puberteta, pa se smatra da će se fiziološka fimoza rešiti.

Ukoliko kod odraslih ljudi ili starije dece usled fimoze ne dolazi do prethodnog gore navedenih zdravstvenih problema, mogu se izvršavati nehiruški tretmani.

Nehiruško lečenje fimoze

Neadekvatne tehnike masturbacije mogu dovesti do pogoršanja fimoze i povrede kožice i glavića penisa. Zbog toga se preporučuje pacijentima da masturbiraju tako što povlače kožicu gore-dole, imitirajući kretanje penisa i kožice usled seksualnog odnosa.

Pored promene načina masturbiranja, preporučuje se i upotreba krema sa kortikosteroidima. Preporučuje se uz mazanje ove kreme i blago prevlačenje kožice. Ove kreme istanjuju kožu i povećavaju njenu elastičnost.

Ukoliko fimoza nije potpuna, predlaže se pokušavanje blagog prevlačenja kožice kako bi se postepeno došlo do povećanja elastičnosti kože. Dugotrajnijim i upornim blagim prevlačenjem može doći i do potpunog rešavanja ovog problema.

Hiruško lečenje fimoze

Postoje različite operacije pomoću kojih se rešava fimoza, a odabir operacije zavisi od stanja kože.

Najčešća operacija je obrezivanje koje se izvršava u lokalnoj anesteziji, dok je moguće i da se radi u opštoj sa delimičnom ili totalnom resekcijom uklanjanja kožice.

Obrezivanje ili cirkumcizija se izvodi i kod kancera penisa, velikih i široko proširenih kondiloma, ali i kod postojanja viška kožice.

Ova operacija ne traje dugo, oporavak takođe nije dug, a ona se obavlja kod nekih verskih, nacionalnih i etičkih grupacija zbog njihovih verskih i kulturoloških razloga.

Osim što ova operacija rešava problem sa fimozom, nakon nje dolazi do povećane higijene, smanjenja šansi za infekcije i pojave polnih bradavica, ali i smanjenja šansi za pojavu karcinoma penisa.

Ova operacija poboljšava i seksualni život pacijenta, jer produžava vreme do postizanja ejakulacije.

Operisanje fimoze može da se izvrši u svim starosnim godinama, ali je kod dece oporavak i period adaptacije kraći.

Fimoza može da se lako reši i izleči ako se reaguje na vreme, a ukoliko se ne tretira mogu nastati brojni i bolni problemi. Zbog toga je najbolje da ovaj problem rešite što pre, jer otežano mokrenje, bolovi i ostali problemni mogu uticati negativno na vaše psihičko zdravlje i pokvariti uživanje u vašim hobijima.

Ukoliko neki član vaše porodice ili vi imate problem sa fimozom, najbolje je da zakažete pregled kako biste znali u kom stanju je fimoza, vaš kožica i penis, ali i koji je najbolji metod lečenja. Vodite računa o vašem zdravlju i reagujte odmah.

Scroll to Top